Διαδικτυακή καταχώρηση άφιξης στο Astir Beach

 / Διαδικτυακή καταχώρηση άφιξης

Για γρήγορη καταχώρηση στοιχείων άφιξης, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για κάθε άτομο χωριστά.

ΌΡΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑΣ: Οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εγγραφή κρατήσεων και την τιμολόγηση.
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας επικοινωνώντας με τον Διευθυντή του ξενοδοχείου ή στέλνοντας μήνυμα στο dpo@astirbeach.gr.

Εγγραφή επιπλέον ατόμων εδώ:
Τελειώσατε με το check-in όλων των ατόμων;

For a fast check-in, fill in the following form for each person.

CONFIDENTIALITY TERMS: The above information regarding your personal data will be used exclusively for booking registration and billing.
If you wish to revoke your given consent for processing your above personal data for the above aforementioned purposes, exercise your rights, or if you have any questions regarding the protection of your personal data, you may address your request by contacting the Hotel Manager or sending a message to dpo@astirbeach.gr.

Για γρήγορη καταχώρηση στοιχείων άφιξης, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για κάθε άτομο χωριστά.

ΌΡΟΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑΣ: Οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εγγραφή κρατήσεων και την τιμολόγηση.
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας επικοινωνώντας με τον Διευθυντή του ξενοδοχείου ή στέλνοντας μήνυμα στο dpo@astirbeach.gr.