Πολιτική Απορρήτου

 / Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία Ισχύος: 28/6/2023

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς.

Η λήψη των δεδομένων αυτών μας καθιστά υπεύθυνους επεξεργασίας και βάση της νομοθεσίας που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα και συγκεκριμένα τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και τον Εθνικό Νόμο υπ’ αριθμόν 4624 (ΦΕΚ 137/29 Αυγ. 2019), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είμαστε, γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων.

Για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Κρατήσεις, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η εταιρία Γ. ΤΖΙΕΡΑΚΗΣ ΑΕ, με την εμπορική ονομασία Astir Beach Hotel (εφεξής Astir Beach Hotel).

Η έδρα μας βρίσκεται στις Κάτω Γούβες, Ηράκλειο, ΤΚ 700 14, Κρήτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ταχυδρομικώς: Στην παραπάνω διεύθυνση
 • Τηλεφωνικά: +30 28970 41141, +30 28970 41142
 • Ηλ. ταχυδρομείο: dpo@astirbeach.gr

Ο οργανισμός μας δεν φέρει νομική υποχρέωση να διατηρεί υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τυχόν απορίες πάνω στην προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να τις απευθύνετε μέσω των παραπάνω τρόπων επικοινωνίας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα, ή αλλιώς «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», ορίζονται από το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλεφωνική αριθμοί κτλ., του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ως «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων αυτών.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα δυνατά προκειμένου να επιτύχουμε τον ανά περίπτωση επιδιωκόμενο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανάλογα τον σκοπό τους και την νομική βάση της επεξεργασίας, και η συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία τους διέπονται από κανόνες νομιμότητας και συμμόρφωσης προς την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην μας παράσχετε κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτό ενδέχεται να έχει επίδραση σε ορισμένες από τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Κρατήσεις

Όταν προχωράτε σε κράτηση δωματίου με το ξενοδοχείο μας, συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο), ταυτοποίησης (αριθμός ταυτοποιητικού εγγράφου, εθνικότητα), κράτησης (διάρκεια διαμονής), και χρέωσης (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη και του ξενοδοχείου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα καταχωρηθούν στο πρόγραμμα κρατήσεων της επιχείρησης και θα κοινοποιηθούν στον διαχειριστή του προγράμματος κρατήσεων, στον πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και τις αρμόδιες αρχές.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν από εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, εκτός αν συντρέχει νομική ή άλλη υποχρέωση της επιχείρησης (με μέγιστο χρόνο διατήρησης τα δέκα έτη).

Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω τρίτου ιστότοπου ή πρακτορείου, ανατρέξτε στην αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου τους.

Check-in

Όταν κάνετε check-in στο ξενοδοχείο μας, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας είτε στην υποδοχή του ξενοδοχείου, συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των επισκεπτών της κράτησης (ονοματεπώνυμο, ημ. γέννησης, εθνικότητα, αριθμό ταυτοποιητικού εγγράφου) καθώς και τα στοιχεία της κράτησης (τύπος δωματίου, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, πρακτορείο προέλευσης). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του πελάτη και του ξενοδοχείου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν έντυπα στο αρχείο της υποδοχής, ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα κρατήσεων της επιχείρησης, και θα κοινοποιηθούν στον διαχειριστή του προγράμματος κρατήσεων και τις αρμόδιες αρχές.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν από εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, εκτός αν συντρέχει νομική ή άλλη υποχρέωση της επιχείρησης (με μέγιστο χρόνο διατήρησης τα δέκα έτη).

Χρήση Εγκαταστάσεων

Κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων (spa και γυμναστήριο) που υπάρχουν στο χώρο του ξενοδοχείου, απαιτείται η συλλογή ιατρικών στοιχείων του επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένης μιας υπογεγραμμένης δήλωσης αποποίησης ευθυνών και ιατρικού ιστορικού. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την κατάσταση του επισκέπτη που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ευημερία του επισκέπτη και των άλλων χρηστών των εγκαταστάσεων. Η νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των ιατρικών στοιχείων του επισκέπτη είναι η έννομη υποχρέωση της επιχείρησης.

Τα στοιχεία αυτά θα διατηρηθούν από την επιχείρηση σε ασφαλές φυσικό και ψηφιακό αρχείο για μια περίοδο δέκα ετών ή όσο χρειαστεί σε περίπτωση νομικών αξιώσεων. Θα κοινοποιηθούν με τον πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και τις αρμόδιες αρχές.

Τα ιατρικά στοιχεία του επισκέπτη θα επεξεργαστούν αυστηρά με σκοπό την ασφάλεια του επισκέπτη και των άλλων χρηστών των εγκαταστάσεων, και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Wi-fi Πελατών

Όταν συνδέεστε στο δίκτυο Wi-fi πελατών του ξενοδοχείου μας, ο δρομολογητής (router) ενδέχεται να συλλέξει μερικά δεδομένα απαραίτητα για τη παροχή της υπηρεσίας. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες για την συσκευή με την οποία συνδέεστε (MAC address, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα, περιηγητής), και το αρχείο συνδέσεων (πότε συνδεθήκατε και για πόσο, και την διεύθυνση IP που αποδόθηκε στη συσκευή σας).

Τα δεδομένα αυτά δεν διατηρούνται μακροπρόθεσμα από την επιχείρηση και είναι τα απολύτως απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την ομαλή σύνδεση και λειτουργία του δικτύου. Θα διατηρηθούν για τον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο και κατόπιν θα διαγραφούν. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να έχει και ο πάροχος internet τον οποίο χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο για την υπηρεσία Wi-fi πελατών.

Το δίκτυο προστατεύεται από τείχος προστασίας (firewall) και είναι απομονωμένο από τα εταιρικά δίκτυα της επιχείρησης. Λαμβάνονται επίσης όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία των χρηστών που συνδέονται σε αυτό.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης

Κατά την αποχώρησή σας από το ξενοδοχείο, θα σας δοθεί ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών το οποίο μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε. Σε αυτό, σας ζητάμε την ρητή συγκατάθεσή για την συλλογή και επεξεργασία της διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου και της χώρας που διαμένετε μόνιμα. Σκοπός είναι η στατιστική έρευνα για τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών στο ξενοδοχείο μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν σε ασφαλές ερμάριο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και θα επεξεργαστούν (ανωνυμοποιημένα) σε πρόγραμμα λογιστικού φύλλου. Αν συμπληρώσατε την φόρμα ηλεκτρονικά, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην Microsoft ως διαχειρίστρια της υπηρεσίας ηλεκτρονικής φόρμας. Αν μας δώσατε τη συγκατάθεση σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με τις βαθμολογίες ή τα σχόλια που αφήσατε στο ερωτηματολόγιο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν και θα ανωνυμοποιηθούν πλήρως.

Ατύχημα ή Συμβάν Επισκέπτη

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια και την ευημερία των επισκεπτών μας. Γι’ αυτό συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος. Αυτά περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα του επισκέπτη, τις συνθήκες του ατυχήματος ή περιστατικού, τα δεδομένα για οποιαδήποτε τρίτα άτομα που εμπλέκονται και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την φυσική ή υγειονομική ζημιά. Το κάνουμε αυτό για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά συμφέροντα των επισκεπτών και των εργαζομένων μας, καθώς και για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και με σκοπό τη διαχείριση του ατυχήματος ή περιστατικού και τη σύνταξη αναφοράς.

Τα παραπάνω δεδομένα θα διατηρούνται με ασφάλεια για 10 χρόνια ή μέχρι να προκύψει νομική αξίωση. Θα μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα με την ασφαλιστική εταιρεία, το ιατρικό προσωπικό, το ταξιδιωτικό πρακτορείο του επισκέπτη και άλλα σχετικά μέρη και αρχές για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική διαχείριση του ατυχήματος και τυχόν προκύπτουσες απαιτήσεις.

Κάμερες CCTV

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου παρακολουθούνται με κάμερες κλειστού κυκλώματος (CCTV) με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών και του προσωπικού, την αποτροπή εγκληματικών ή παραβατικών πράξεων, και τη συνδρομή στις έρευνες των αρχών σε περίπτωση συμβάντος.

Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τα πλάνα λήψης όπου υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εικόνα σας εάν βρίσκεστε στην τοποθεσία. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Τα πλάνα παρακολούθησης θα διατηρηθούν για περίπου 15 ημέρες, και έπειτα διαγράφονται αυτόματα εκτός αν συντρέχει απαίτηση από τις αρμόδιες αρχές. Το υλικό ενδέχεται να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση συμβάντος, και μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση σε αυτό οι εργαζόμενοι της εταιρείας συντήρησης του συστήματος παρακολούθησης.

Φόρμα Επικοινωνίας

Όταν επικοινωνείτε με την επιχείρηση, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε από εσάς και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα σας και η επιχείρηση δρα σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της.

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην Microsoft ως διαχειρίστρια των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα σας, ή αν περάσει ένας μήνας χωρίς να λάβουμε επικοινωνία από εσάς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Οι αποδέκτες των δεδομένων σας θα περιλαμβάνουν:

 • Το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και βάσει των κοινώς αποδεκτών κανόνων εχεμύθειας.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται από συμβάσεις και όρους εμπιστευτικότητας.
 • Οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Διωκτικές και Δικαστικές αρχές.

Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα διέπεται από όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η επιχείρησή μας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχόν τυχαία ή κακόβουλη επεξεργασία, κλοπή ή και πιθανή απώλεια. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε διαδικασίες ασφάλειας μέσω τεχνικών και φυσικών περιορισμών πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα τα οποία διαχειρίζονται τις πληροφορίες με πλήρη εχεμύθεια και στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση και όποτε και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτό γίνεται στην βάση γραπτών οδηγιών, τα τρίτα δε μέρη δεσμεύονται σχετικά με την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων στα οποία τους επιτρέπουμε την πρόσβαση.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει καθώς και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση δε εναντίωσης από εσάς στην επεξεργασία, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν από αυτή.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν και θα καταστραφούν με ασφάλεια από τα συστήματά μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση, και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, για:

 • την εκπλήρωση των όρων εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων
 • την έγγραφη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, όπου αυτό απαιτείται
 • το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • τα έννομα συμφέροντα της επιχείρησής μας

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας ως «υποκείμενα των δεδομένων» περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης. Η επιχείρηση σας παρέχει διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται και χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης. Σας επιτρέπεται, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να γνωρίζετε και να ελέγχετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Οι πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την λήψη του σχετικού σας αιτήματος.
 • Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα.
 • Το δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός σύννομος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείτε, ως εναλλακτική στην διαγραφή τους: σε περίπτωση που η επεξεργασία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη, σε περίπτωση που χρειάζεστε τα δεδομένα για νομικές αξιώσεις αλλά δεν τα χρειαζόμαστε πλέον εμείς, ή για όσο εκκρεμεί απόφαση σε αίτημα αντίρρησης στην επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά-αναγνώσιμη μορφή, για να τα μεταφέρετε σε άλλο μέρος (π.χ. πάροχο υπηρεσιών). Αυτό ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία η επεξεργασία βασίζεται στην συναίνεσή σας και όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε α) επεξεργασία βασισμένη σε έννομα συμφέροντα της επιχείρησης ή εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον/άσκηση δημόσιας εξουσίας. β) άμεση εμπορία και γ) επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής/ιστορικής έρευνας και στατιστικών.
 • Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dataprotection@astirbeach.gr, ή με κάποιον από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής.

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αν επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία για την χρήση των πληροφοριών σας από εμάς, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να γίνει στην διεύθυνση www.dpa.gr, τηλεφωνικώς στο +30-210 6475600, ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr, ή εγγράφως στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3
115 23
Αθήνα

Αναθεωρήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναθεωρείται και, αν απαιτείται, ανανεώνεται και επικαιροποιείται κατά διαστήματα, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τυχόν αλλαγών στις υπηρεσίες μας και την χρήση από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που αλλάξει ο τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, με τρόπο που δεν είχε έως τώρα αναγνωριστεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτό και, αν απαιτείται, θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας.